Szkoła z 200-letnią tradycją

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach

giza-e1649081792937.jpg

Kontakt:
Szkoła Podstawowa w Wielogłowach

33-311 Wielogłowy 56

tel. 18 548 03 70

e-mail: szkola@spwieloglowy.pl

Strona główna

Dziennik

Teams

Dla rodzica

Dla ucznia

Rekrutacja klas pierwszych

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu. Kandydatów przyjmuje się:

  1. Na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców, opiekunów prawnych które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci 6 – letnie w stosunku, do których na wniosek rodziców wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.
  2. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Uczeń spełniając obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której Dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.
  3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Licznik odwiedzin
Skip to content