Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach

giza-e1649081792937.jpg

Kontakt:
Szkoła Podstawowa w Wielogłowach

33-311 Wielogłowy 56

tel. 18 548 03 70

e-mail: szkola@spwieloglowy.pl

Parlament

I    Co to jest Parlament Szkolny?

W Szkole Podstawowej im. gen. J. Gizy  w Wielogłowach działa Parlament Szkolny. Jego pracę określa odrębny regulamin. Głównym przesłaniem istnienia Parlamentu, oprócz funkcji reprezentacyjnej, jest wyeksponowanie demokratycznych zasad współżycia społeczności szkolnej, edukacja obywatelska oraz zapoznanie uczniów z pracą  samorządowców na poziomie Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego, Sejmiku Wojewódzkiego i Sejmu RP. Parlament jest podmiotem władnym w podejmowaniu decyzji dotyczących całej społeczności szkolnej. Ma takie same kompetencje jak Samorząd Uczniowski, choć w sytuacjach spornych oddaje mu pierwszeństwo. Organizację tworzą uczniowie klas 1-8, a ustalenia dotyczące wyborów, kadencji, składu i funkcjonowania Parlamentu określa regulamin. Instrumentem informacyjnym Parlamentu są gazetka ścienna na korytarzu szkoły, artykuły na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności oraz Parlament Szkolny.

II   Logo Parlamentu Szkolnego

III  Krótka historia

Parlament Szkolny pracuje od 8 maja 1996r. Powstał on z inicjatywy nauczycieli oraz członków Samorządu Uczniowskiego i miał za zadanie rozwijanie aktywności społecznej uczniów naszej szkoły.  Zaangażowani parlamentarzyści mieli przekonać się, czym jest prawdziwa demokracja. W drodze dialogu, dzięki odpowiedzialności za podejmowane decyzje, dzieci i młodzież poznawali istotę mechanizmów władzy samorządowej. Po latach można powiedzieć, że to zadnie przyniosło oczekiwane rezultaty.    

IV  Cele i zadania

 1. Kształtowanie właściwych postaw społecznych i patriotycznych młodego pokolenia Polaków.
 2. Poznawanie struktur samorządowych i ich roli na poszczególnych etapach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim (cyklicznie).
 3. Rozwijanie w uczniach zdolności przywódczych.
 4. Zachęcanie do kreatywności i jednocześnie pracy zespołowej.
 5. Propagowanie zachowań społecznych: tworzenie plakatu wyborczego, przygotowanie kampanii wyborczej, udział w wyborach do Parlamentu Szkoły, aktywny udział w debatach, konferencjach, spotkaniach poszczególnych komisji parlamentarnych i całego parlamentu.
 6. Propagowanie działalności Parlamentu poprzez prowadzenie gazetki na korytarzu szkolnym i zakładki Parlament na stronie internetowej szkoły.
 7. Tworzenie środowiska sprzyjającego edukacji, wychowaniu, odpoczynkowi

i zabawie.

 1. Udział Parlamentu w akcjach gminnych, powiatowych, ogólnopolskich i międzynarodowych na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
 2. Współpraca z Dyrekcją Szkoły, Rodzicami, Nauczycielami,  Księżmi, przedstawicielami władzy samorządowej, sponsorami, absolwentami, świadkami historii, ludźmi kultury i nauki.

V Bieżące projekty:

Parlament Szkolny realizuje dwa duże projekty:

       a)Adopcję Serca

       b)Projekt Szkoła – Szkole

 Projekt realizowany w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Gizy                        w Wielogłowach pod nazwą Szkoła- Szkole

 1. Wczoraj

Projekt narodził się w lutym 2020 roku, a bezpośrednią inspiracją do jego powstania stała się lektura książki Bogusława Kalungi Dąbrowskiego pt. ,,Spalić paszport”. W jednym z  reportaży pt. ,,Szkoła Świętego Judy” czytamy:  ,,Pod względem wyników nauczania szkoła znajduje się na bardzo wysokim miejscu w ugandyjskich rankingach. Większość dzieci jest naprawdę zdolna […] Codziennie lekcje zaczynają się o ósmej rano, a dla dzieci z internatu już o szóstej. Niektórzy uczniowie muszą dojść lub dojechać na rowerze około dziesięciu kilometrów. Zwykle rano nic nie jedzą w domu, a pierwszym posiłkiem który piją (nie jedzą), jest mąka kukurydziana zagotowana w gorącej wodzie w przerwie lekcji o godzinie 10:30 ‘’.

W innym miejscu, w rozdziale ,,Serce Świętego Mikołaja” (świętego od prezentów) wzruszają słowa: ,,Przed kolacją poszliśmy pisać listy do sponsorów, którzy opłacają szkołę naszym dzieciom. Na kartkach dzieci rysowały choinki, prezenty, które chciałyby dostać. […] Bóg jest wszechmocny, może wszystko. Ja mam ciągle pusty worek wypełniony tylko życzeniami miejscowych ludzi. Mam dla nich tylko to, co udaje mi się wyżebrać od ludzi z Polski podczas moich wakacji. Po kolacji poszedłem do nich w przebraniu Świętego Mikołaja i rozdałem wcześniej zakupione prezenty. Święty Mikołaj ma worek taki, jak serca tych, którzy go posyłają”.

 

Po uzgodnieniach z Księdzem Bogusławem Dąbrowskim i Dyrekcją naszej szkoły oraz za zgodą miejscowego proboszcza w Kakooge do współpracy z nami  został przydzielony brat Józef Matuła. Wraz u uczniami zrzeszonymi w Parlamencie Szkoły przystąpiliśmy do realizacji projektu, którego nadrzędnym celem jest zdobycie funduszy na żywność dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im.  Świętego Judy w Kakooge.

Niestety, pandemia przerwała nasze działania od marca do września 2020r. Jednak dzięki zaangażowaniu Dzieci, Rodziców, Nauczycieli oraz przy wsparciu Szkoły Branżowej ,,Praktyk” w Wielogłowach udało się w minionym roku szkolnym zebrać i przesłać kwotę 3900 zł. 

 1. Dzisiaj

Od drugiego września, za zgodą nowej Pani Dyrektor,  realizujemy projekt, sprzedając uczniom, nauczycielom butelkowaną wodę mineralna, soki, zapakowane słodycze. Spieszymy się, by wygrać z czasem i zgromadzić jak najwięcej środków. Liczy się każda para rąk, każda złotówka, która zamieni się w obiad dla małego, głodnego człowieka. To czego nie umiemy sobie nawet wyobrazić, niech dopełnią słowa Ojca Bogusława, który, jak to w Afryce, zebrał pod drzewem dzieci, by wygłosić im katechezę:                 ,, Powtarzam opowieści o małym Karolu, który został papieżem, ale już czuję zmęczenie i głód. Zbliża się pora obiadowa i odczuwam to. Robi mi się żal tych dzieci, bo niektóre są głodne, a rodzice wielu z nich nie opłacili obiadu, więc nic nie zjedzą w szkole. A przebywają tutaj od siódmej trzydzieści do siedemnastej i tylko niektóre podczas przerwy idą do domu na posiłek”.

 

W ramach projektu dożywiamy dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Kokooge – wiosce położonej w centralnej Ugandzie. Jest to najbiedniejsza część kraju, ok. 120 km na północ od stolicy – Kampali.

 1. Jutro

Bez wątpienia będziemy kontynuować nasze małe- wielkie zadanie. Chcielibyśmy pozyskać do projektu inne szkoły, dziękując za współpracę tym, którzy już okazali miłosierne serce i otwartą dłoń.

 1. Polska Misja w Kakooge i Szkoła Świętego Judy

Kakooge było pierwszym miejscem w Ugandzie, do którego przybyli franciszkanie z krakowskiej prowincji. Od 2001 r. Polacy przekazują tam wiernym Dobrą Nowinę, budują szkoły, szpitale i pomagają, by życie miejscowej ludności stało się choć trochę lepsze. 

Na terenie parafii istnieją dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. św. Judy Tadeusza, w której uczy się blisko 1000 uczniów  oraz Szkoła Zawodowa im. św. Jana Pawła II.  Obie placówki  prowadzą polscy franciszkanie.

VI  Plan pracy

Członkowie Parlamentu na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym ustalają   odrębny dla swojej organizacji plan działania, który może podlegać modyfikacjom.

Nasz Adam

Adam jest nasz, tzn. tak go nazywamy w rozmowach o nim, gdy załatwiamy różnorakie sprawy związane
z Adopcją Serca, gdy organizujemy akcje filantropijne, gdy przygotowujemy materiały ikonograficzne z Adamem w roli głównej, gdy kwestujemy           na rzecz chłopca, gdy próbujemy zainteresować ludzi dobrej woli, głównie rodziców naszych uczniów, sytuacją Adama i możliwością indywidualnej adopcji na odległość innych głodnych, spragnionych, żądnych wiedzy dzieci z Afryki i Ameryki Południowej. Mówimy wreszcie nasz Adam, gdy wysyłamy pełne ciepła i miłości listy na Czarny Ląd, i gdy z rumieńcem na twarzy, a czasem łzą w oku, drżącymi dłońmi rozrywamy kopertę z wieściami od chłopca.


A kto to taki?


Adam Martial, właściwie Avit Adam Martial Dadji, urodził się 15. 01. 2010r. i pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej. Jego mama, Teteiy Risth Nicole, na co dzień zajmuje się krawiectwem i wychowuje czworo dzieci, a tata, Timothe Dadji, pracuje dorywczo. Rodziców chłopca nie stać na edukację dzieci, dlatego obecnie, dzięki naszej pomocy, tylko Adaś chodzi do szkoły w Abijan.

 

Być Rodzicem

            I tak dwa lata temu, my dorośli (nauczyciele)  i uczniowie zrzeszeni w Parlamencie Szkoły w Wielogłowach, zostaliśmy Rodzicami  Adopcyjnymi. Jako rodzice mamy wiele obowiązków ale i przywileje płynące z podjętego zobowiązania. W każdym miesiącu musimy zebrać i wpłacić na konto Adama kwotę w wysokości 70 zł. Pieniądze te w całości przeznaczone są na edukację chłopca – opłacenie szkoły i pokrycie wszystkich innych kosztów związanych z jego nauką (artykuły szkolne, książki, mundurek). Nie możemy go wesprzeć w żaden inny finansowy czy materialny sposób, takie są reguły Pallotyńskiej Adopcji Serca. Nawet gdybyśmy  bardzo chcieli wysłać mu paczkę żywnościową, słodycze, modne ubrania czy cokolwiek innego, nie mamy takiej możliwości. Po prostu pomoc Adasiowi polega na umożliwieniu mu zdobycia wykształcenia. To najlepszy kapitał, jaki możemy mu ofiarować, co,  jako uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Wielogłowach, doskonale rozumiemy.

 Na przywileje związane z rodzicielstwem składają się: pełnienie nakazu  Jezusa Chrystusa, świadomość realnej pomocy drugiemu człowiekowi, radość korespondencji ubarwionej pięknymi zdjęciami, nieśmiały uśmiech w oczach chłopca, zauważalny już           na drugiej fotografii.  

Wyróżnienie Serce Parlamentu

Nad harmonijnym przebiegiem akcji czuwają szkolni koordynatorzy.  W każdą pierwszą środę miesiąca kwestują do oryginalnych, przygotowanych specjalnie w tym celu, znanych już doskonale społeczności szkolnej, puszek.  W naszą długoterminową akcję włączają się chętnie rodzice, którzy  po latach już  spontanicznie dzielą się wypiekanymi w domu piernikami, ręcznie przygotowywanymi ozdobami świątecznymi i bezpośrednimi darami do puszki. Najbardziej zaangażowani w Adopcję Serca  Rodzice honorowani są tytułem Serce Parlamentu, które to miano zostało zgłoszone, wybrane i przyjęte na mocy uchwały  przez Parlament Szkolny. To właśnie przedstawiciele parlamentu, wdzięczni dorosłym za wsparcie, wyszli z inicjatywą nagradzania osób zaangażowanych w prace parlamentu.

 

Pallotyńska Adopcja Serca

Każdy z czytających ten artykuł może zdecydować się na Pallotyńską Adopcję Serca      i wykształcić jedno, dwoje, kilkoro… dzieci  z krajów Trzeciego Świata. Można to zrobić indywidualnie, rodzinnie, grupowo, wszystko zależy od możliwości i zaangażowania. Potrzebna jest decyzja, oczywiście zaplecze materialne oraz determinacja w podjętym zobowiązaniu. Niezbędne informacje na temat adopcji na odległość znajdują się na stronie www.sekretariat-misyjny.pl  w zakładce pod nazwą Adopcja Serca. My cieszymy się, że udało nam się zarazić pomysłem niesienia pomocy najbardziej potrzebującym i bezbronnym dwie rodziny z Wielogłów, które niezależnie od nas kształcą swoje Dzieci.

Licznik odwiedzin
Skip to content