Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach

giza-e1649081792937.jpg

Kontakt:
Szkoła Podstawowa w Wielogłowach

33-311 Wielogłowy 56

tel. 18 548 03 70

e-mail: szkola@spwieloglowy.pl

Samorząd szkolny

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.To miejsce gdzie aktywni młodzi uczniowie mogą realizować swoje pomysły i wpływać na życie naszej społeczności. Uczymy się współpracy, podejmowania decyzji, wzajemnie inspirujemy się do ciekawych pomysłów.

Najpierw wybieramy Zarząd Samorządu Szkolnego. W każdej klasie wybierana jest tzw. ”Trójka Klasowa”, później wszyscy uczniowie szkoły w sposób demokratyczny wybierają Przewodniczącego, Z-ce Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza SU. Głosujemy jak dorośli – do urny wyborczej. Nasze działania przygotowujemy na spotkaniach, gdzie przyjmujemy Roczny Plan Działalności SU. Możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!Oczywiście najlepiej byłoby organizować same zabawy taneczne, przyjmować przywileje uczniowskie, takie jak Szczęśliwy Numerek, Dzień bez Pytania, czy inne. Jednak chcemy również, aby nasza szkoła była wyjątkowa, dlatego na apelach informacyjnych staramy się dyscyplinować kolegów, aby zmieniali obuwie i brali udział
w licznych konkursach przygotowywanych przez naszych nauczycieli, a także w inicjatywach charytatywnych.

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie wybrali następujący skład Zarządu Samorządu Szkolnego:

Przewodnicząca – Maria Gargas

Z-ca     – Natalia Basta

Skarbnik            – Igor Ogórek

Jako opiekunów Samorządu Szkolnego uczniowie wybrali:

Pani Renata Filipowska

Pani Agnieszka Opoka

Pan Franciszek Szarata

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

Licznik odwiedzin
Skip to content