Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach

giza-e1649081792937.jpg

Kontakt:
Szkoła Podstawowa w Wielogłowach

33-311 Wielogłowy 56

tel. 18 548 03 70

e-mail: szkola@spwieloglowy.pl

Wielogłowy – Innowacja matematyczna

Oleksy Monika

Szkoła podstawowa w Wielogłowach zaangażowana jest w realizację innowacji pedagogicznej opracowanej przez prof. dr hab. Edytę Gruszczyk- Kolczyńską, wieloletniego pracownika naukowego wyższych uczelni w Warszawie.
Realizowany projekt dotyczy „Wspomagania dzieci w rozwijaniu zadatków uzdolnień matematycznych w przedszkolu i klasach początkowych ” i ma na celu zapewnienie dzieciom takiego zakresu oraz poziomu matematycznego kształcenia, który umożliwi im rozwój zadatków uzdolnień matematycznych i opanowanie takiego zakresu wiadomości i umiejętności, który zapewni im sukcesy w nauce matematyki w szkolnej edukacji.
Innowacją pedagogiczną w Szkole Podstawowej im. gen. J. Gizy zostały objęte dzieci bez względu na swoje uzdolnienia do przedmiotów ścisłych. Autorski program edukacji matematycznej sprzyja rozwojowi tych cech umysłu, które świadczą o zadatkach uzdolnień matematycznych.
Innowacja Pani prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej skierowana została na ostatni rok wychowania przedszkolnego i początek edukacji szkolnej, ponieważ ten okres jest szczególnie korzystny dla rozwijania zadatków uzdolnień matematycznych.
W ramach metody każdy uczeń tworzy książkę Moja matematyka, która zawiera tyle rozdziałów, ile obszarów edukacyjnych realizuje się w edukacji matematycznej począwszy od klasy pierwszej.
Podczas realizacji programu każde dziecko ma do dyspozycji pomoce dydaktyczne, zasponsorowane przez patrona projektu tj. Fundację Newag oraz Gminę Chełmiec, a nauczyciele nie korzystają z pakietów edukacyjnych, lecz organizują sytuacje zadaniowe według wskazówek metodycznych innowacji.
Pani prof. dr hab. Edyta Gruszczyk- Kolczyńska w dniach 4, 6 i 8 kwietnia br. prowadziła w SP Wielogłowy nadzór pedagogiczny oraz merytoryczny nad realizowanym projektem. Spotkała się z rodzicami dzieci biorących udział w innowacji oraz uczniami i nauczycielami będącymi uczestnikami projektu. Serdecznie dziękujemy firmie Newag oraz Gminie Chełmiec za zaangażowanie w rozwijanie i wspieranie uzdolnień matematycznych w ramach projektu.

Licznik odwiedzin
Skip to content