Pakiet do tworzenia quzów za pomocą MSWorda

Pakiet ułatwia przygotowanie quizu za pomocą edytora tekstu MSWord. Polega to na zastosowaniu stylów do określenia pytania i poprawnej oraz błędnych odpowiedzi. Gotowy tekst quizu eksportuje się do pliku XML i importuje do moodla. Po otwarciu archiwum *.zip rozpakowujemy je do katalogu i nie kasujemy katalogu xml-question (ważne jest to katalog roboczy). Otwieramy plik moodle_quiz_v09.dot i pozwalamy w opcjach na uruchomienie się makr. Układamy quiz i zapisujemy zapisz jako plik Dokument XML programu Word *.xml i plik do zaimportowania quizu w Moodle gotowy.