Kółko biologiczne
(KB)

Kółko biologiczne prowadzone jest w ramach godzin z art. 42 - praca z uczniem zdolnym