Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO

Uchwała Parlamentu Szkolnego

W odniesieniu do faktów, iż współcześnie napotykamy na szereg świadomych nieprawidłowości językowych, wynikających z ulegania modzie na zapożyczenia językowe, zwłaszcza z języka angielskiego, powszechne szerzenie się wulgaryzmów, czym epatuje telewizja i filmy, Internet, szkolny korytarz, braku elementarnej kultury języka w wypowiedziach polityków, sportowców a nawet artystów - Parlament Szkoły Podstawowej im. gen. J. Gizy w Wielogłowach niniejszą uchwałą ogłasza ,,Tydzień Kultury Języka Polskiego". Zobowiązujemy całą społeczność szkolną, aby w dniach 17- 21 II 2020r. w szczególny sposób dbała o piękno Mowy Ojczystej!
Każda klasa napisze w tym tygodniu dyktando ortograficzne, a chętni uczniowie wezmą udział w konkursie pięknego czytania.
Pamiętajmy, iż język polski stanowi skarbnicę kultury narodowej, nasi przodkowie tworzyli go, rozwijali, by potem przelewać na papier uczucia i marzenia. Każdy patriota zobowiązany jest do pielęgnowania tego dziedzictwa. Mamy nadzieję, iż nasz apel przyniesie w Tygodniu Kultury Języka Polskiego wyłącznie piękne słowa.

001.jpg

 

ZAGROŻENIA DLA JĘZYKA I KULTURY NARODOWEJ

Wraz z rozwojem kultury masowej nasiliły się w ostatnich latach zjawiska degradacji kultury i języka polskiego. W środkach masowego przekazu – w telewizji i w radiu, w filmach, piosenkach, gazetach i na forach internetowych – widać wyraźnie upadek języka i obyczaju. Zjawiska te budzą uzasadniony niepokój. Co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a jednocześnie ogromna część związanego z nim bogactwa intelektualnego i kulturalnego - alarmują językoznawcy
Język polski najbardziej kaleczy brak świadomości językowej, pozorny luz i niechlujność wymowy, które są tłumaczone przewrotnie wolnością słowa. Żyjemy w czasach, w których wszystko trzeba podkreślić mocnym słowem, mocnym przymiotnikiem, inaczej jest bezwartościowe. Niektórzy ludzie z mocnych słów znają tylko te wulgarne, więc używają ich, żeby zwrócić na siebie i uwagę na to, co mówią.
Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest wulgaryzacja języka i lekceważenie kultury narodowej. Jesteśmy świadkami wprowadzania do przestrzeni publicznej zwrotów prymitywnych i obraźliwych, niegodnych chrześcijanina i Polaka. „Wyrazem naszego szacunku do człowieka – mówił kiedyś czekający w tym roku na beatyfikacje Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński – jest posługiwanie się mową ojczystą, przemawianie językiem czystym, pięknym, takim, który jak czerpak umie z myśli ludzkiej wziąć całą treść, by zamknąć ją w słowie”. Stopniowo dojrzewają w nas nowe wymogi, chcemy, bowiem mieć przestrzeń, w której czujemy się dobrze, kulturalnie, bezpiecznie.
Komunikacja internetowa doskonale odzwierciedla tempo współczesnego świata. Na próżno możemy tam szukać zdań złożonych czy wielokrotnie złożonych. To już tylko w szkole. Podobnie jak znaki interpunkcyjne. Natomiast natrafimy w sieci na lol, cya, thx, na emotikony wyrażające emocje jednym znakiem, co niewątpliwie zubaża polszczyznę. Bo okazuje się w pewnym momencie najbliższej nam osobie nie umiemy powiedzieć w kulturalny sposób, co nas denerwuje, czy, chociażby, co czujemy. Również nieużywanie polskich liter w korespondencji e-mail jest zagrożeniem dla polszczyzny.
Zubożenie języka polega na tym, że my Polacy coraz mniej czytamy. Przez to nasz bierny słownik jest coraz uboższy. A jak ten słownik bierny jest ubogi, to słownik czynny staje się jeszcze uboższy.
Godne podkreślenia są takie inicjatywy krajowe, jak chociażby coroczny plebiscyt na „Mistrza Mowy Polskiej” – osobę, która w życiu publicznym posługuje się wzorową polszczyzną. Na uwagę zasługuje „Dyktando Ogólnopolskie”, które już od wielu lat gromadzi entuzjastów języka polskiego. Wiele dobrego w rozwój psychiczny, intelektualny i moralny najmłodszego pokolenia Polaków wnosi też kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”.
Należy więc popularyzować piękną i poprawną polszczyznę. Przede wszystkim przez obcowanie z dobrą literaturą, z pięknym językiem, można pracować nad językiem własnych wypowiedzi. Kontakt ze słowem pisanym pozwala utrwalać prawidłową pisownię ortograficzną, a korzystanie z dobrych wzorców literackich na wzbogacanie zasobu słownictwa i poznawanie różnorodności stylów pisarskich.
O tym, że w języku polskim można pięknie wyrażać stan ducha, emocje, tworzyć wartościową literaturę świadczą, m.in. Literackie Nagrody Nobla przyznane Henrykowi Sienkiewiczowi, Władysławowi Reymontowi, Czesławowi Miłoszowi, Wisławie Szymborskiej i Oldze Tokarczuk. Ponadto niezwykłym autorytetem naszych czasów był papież Jan Paweł II, człowiek wielkiego słowa i ducha.

Debata Parlamentu Szkolnego 21.01.2020r. na temat „ Samorząd –samorządność”

Pod koniec pierwszego półrocza w naszej szkole odbyła się debata Parlamentu Szkolnego, w której wzięło udział 20 parlamentarzystów z klas starszych. Miała służyć pogłębieniu wiedzy na temat samorządności i przygotowaniu do spotkania z lokalnymi przedstawicielami władzy samorządowej w naszej miejscowości. Na początku nauczyciel koordynujący przedstawił główny temat dyskusji, jakim jest samorządność i poprosił o przedstawienie swoich przemyśleń na ten temat, do którego uczniowie mieli przygotować się w domu. Uczniowie przedstawili jak rozumieją to pojęcie, nastręczało to trochę trudności zwłaszcza, że dla niektórych była to pierwsza możliwość publicznego wyrażania swoich myśli i poglądów przy realnej ocenie swoich kolegów. Następnie zastanawiano się nad cytatami Janusza Korczaka na temat samorządności i czy nadal są aktualne. Uczniowie na zakończenie dyskusji na temat samorządności względem siebie i innych oraz instytucji samorządowych doszli do podjęcia uchwały, że należy „zachęcić osoby, aby zrozumieli, że nie wolno nikogo poniżać, tym samym go krzywdzić, sprawiać mu przykrości, ze względu na to, że jest inny”. Druga inicjatywa uczniów, nad którą rozgorzała dyskusja było poruszenie tematu swojego bezpieczeństwa w kontekście działań, jakie, by zrobili będąc samorządowcami. Postanowili napisać petycje do przedstawicieli lokalnego samorządu o potrzebie bezpiecznego przejścia dla pieszych na głównej drodze. Po debacie umieszczono na gazetce parlamentu wiadomości poświęcone organom samorządowym w Polsce

001.jpg

SPOTKANIE Z ABSOLWENTEM

W czasie obchodów 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Parlament Szkolny zorganizował spotkanie z Panem Tomaszem Wolnikiem absolwentem naszej szkoły i pasjonatem historii I wojny światowej. Jest on również uczestnikiem rekonstruowanych bitew i odkrywcą historii dawnych wojennych cmentarzy w Beskidach Zgromadzeni parlamentarzyści i uczniowie szkoły zainteresowani historią i militariami wysłuchali opowiadania o walkach w czasie I wojny na Sądecczyźnie, bitwie gorlickiej i pod Limanową. Obejrzeli prezentację multimedialną, filmy i mało znane zdjęcia z czasów wojny. Szczególne zainteresowanie wzbudził strój naszego gościa będący wierną repliką munduru żołnierza armii austriackiej, który mogli nosić nasi pradziadkowie walcząc na różnych frontach I wojny oraz wojskowe oporządzenie, jakie nosił żołnierz jak walczył na froncie. Chętnie odpowiadał na pytania młodszych i starszych uczestników dzieląc się swoja bogatą wiedzą na ten temat. Uświadamiał uczniom, że w życiu ważne są pasje i zainteresowania, które warto w sobie rozwijać. Cieszymy się dzięki poznaniu sylwetki i zainteresowań absolwenta szkoły w Wielogłowach została uczniom w ciekawy sposób przybliżona historia związana z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz ofiar przeszłych pokoleń, które przyniosły nam wolność.

001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg

Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE

jabko2

"Złote Jabłko Sądeckie"
dla Zespołu Szkół w Wielogłowach

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

1276129
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
695
4936
40981
1276129

Twoje IP: 34.201.18.139
2020-10-28 15:22