Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy

MISJA I WIZJA


MISJA

"Nie mózg dziecka chodzi
do szkoły, lecz ono całe"


WIZJA

Dobre stosunki interpersonalne między wszystkimi podmiotami życia szkolnego.

Wspieranie rozwoju dziecka przez atrakcyjne metody i formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej.

Dobre warunki bazowe sprzyjające wielostronnemu rozwojowi ucznia.

Pełna realizacja zadań profilaktycznych i opiekuńczych.

Efektywna współpraca ze środowiskiem.

Stałe doskonalenie nauczycieli wspierane przez szkołę.

Właściwa organizacja pracy.

 


Zadania ogólne szkoły

1

Kształtowanie umiejętności społecznych ucznia

2

Rozwijanie zdolności logicznego i twórczego myślenia

3

Doskonalenie umiejętności uczniów w zdobywaniu wiedzy umożliwiającej kontynuowanie nauki na wyższym etapie kształcenia

4

Kształcenie funkcjonalnego wykorzystania wiedzy

5

Dbanie o wszechstronny rozwój osobowy i społeczny ucznia

6

Stosowanie aktywizujących metod nauczania

7

Realizowanie zadań psychoprofilaktycznych i opiekuńczych

8

Dbanie o właściwe relacje interpersonalne między wszystkimi podmiotami życia szkolnego

9

Uczenie dzieci i młodzieży samodzielności i zasad demokracji w oparciu o działania szkolne i środowiskowe

10

Stwarzanie coraz lepszych warunków bazowych szkoły sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi ucznia


Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

1059557
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
1369
4979
3226
1059557

Twoje IP: 18.208.132.33
2020-06-02 20:14