Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy

"Matematyka jest delikatnym kwiatem,
który rośnie nie na każdej glebie
i zakwita nie wiadomo kiedy i jak"

Jean Fabre

 

Koło matematyczne

Celem  zajęć jest rozbudzenie w uczniach zainteresowań, rozwinięcie ich uzdolnień  oraz zachęcenie do kreatywności. Rozpropagowanie matematyki wśród uczniów, pokazanie jej prostoty, logiki i zastosowania jej we współczesnym świecie.Podczas zajęć uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności poznane podczas lekcji oraz poszerzają swoją wiedzę matematyczną poprzez poznawanie nowych treści i zdobywanie nowych umiejętności wykraczających poza program klasy , do której uczęszczają . Tematyka zajęć jest dostosowana do potrzeb, możliwości oraz oczekiwań uczniów.

 Uczestnicy koła mają możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętnościw Małopolskim Konkursie Matematycznym dla uczniów gimnazjum oraz Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "KANGUR".

 Zajęcia prowadzone są dla uczniów gimnazjum przez Panią mgr Edytę Piwowarw środę 13:35-14:20. Zapisy odbywają się na zasadach dobrowolności dla zainteresowanych.

MOODLIMY SIĘ,
CZYLI DZIAŁAMY NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ!

Dnia 6 grudnia ruszył kurs z języka angielskiego na platformie e-learningowej. Pierwsi śmiałkowie w liczbie jedenastu zmagają się z angielskimi czasami, okresami warunkowymi i innymi zagadnieniami językowymi, przy okazji poznając ciekawe linki do stron ułatwiające samodzielne kształcenie się. Ale nauka to nie tylko gramatyka: w czasie świąt uczniowie przygotowali prezentacje o polskim Bożym Narodzeniu dla kolegów - obcokrajowców, a najlepsze z nich zostały umieszczone na naszym blogu. Jesteśmy pewni, że po takim kursie nauka języka angielskiego z pewnością okaże się a piece of cake!

Kinga Sanocka

SAMORZĄD SZKOLNY


Samorząd Uczniowski istniejący i funkcjonujący przy Zespole Szkół w Wielogłowach działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

 1. Samorząd:
  1. Samorząd Uczniowski zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.
  2. posiada swój własny opracowany regulamin oparty na statucie szkolnym
  3. raz w miesiącu odbywa regularne spotkania, które prowadzi przewodniczący SU (na zebraniach obecni są także opiekunowie SU, przedstawiciele wszystkich klas i zaproszeni goście). Z każdego zebrania sporządzany jest protokół
  4. swoją pracę opiera na opracowanym we wrześniu planie pracy SU i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły. W planie uwzględnione są wszystkie propozycje uczniowskie, które można zrealizować w ciągu całego roku szkolnego.
  5. SU prowadzi kronikę - jako trwały ślad swojej działalności, przygotowuje gazetki okolicznościowe.
 2. Nasza działalność:
  1. organizuje i prowadzi szkolne apele ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z obowiązkami dyżurnych szkolnych i klasowych oraz praw i obowiązków ucznia, bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
  2. aktywnie włącza się w życie szkoły poprzez udział w uroczystościach szkolnych: Dzień nauczyciela, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Dziecka.
  3. przygotowuje konkursy:
   • stroiki świąteczne
   • pisanki
   • konkursy plastyczne
  4. zajmuje się rozpowszechnianiem kart okolicznościowych, kalendarzy na rzecz Fundacji "Wszystko dla dzieci", "Serce".
  5. prowadzi okolicznościowe audycje muzyczne przez radiowęzeł: Walentynki, 8 marca i inne świąteczne np. Dzień Mamy.
  6. włącza się aktywnie w sprzątanie świata i ziemi, zwłaszcza naszego regionu.
  7. nie zapomina również o smutnych rocznicach - 1 listopada składając wiązanki kwiatów na grobach byłych dyrektorów szkoły, patrona szkoły gen. Józefa Gizy.
  8. we własnym zakresie stara się i wypracowuje własny budżet organizując aukcje szkolne, loterie fantowe.
  9. aktywnie uczestniczy w jednej z największych szkolnych imprez - "Święcie Szkoły" - 6 listopada.
  10. za duży wkład i zaangażowanie uczniów w pracę SU są nagrody w postaci np. wycieczek: Kulig w Gładyszowie, Wycieczka na Słowację, ogniska itp.
 3. Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
  1. Radę Samorządu Uczniowskiego GIMNAZJUM tworzą samorządy klasowe wybierane przez ogól uczniów klasy na okres jednego roku. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Rada wybiera również dwóch opiekunów spośród Rady Pedagogicznej na okres dwóch lat. Corocznie Rada opracowuje plan pracy na bieżący rok szkolny.

Godło

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Zegar

Certyfikat

logo cert

Ciasteczka

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.

Czytaj więcej...

Pogoda

Licznik odwiedzin

0580953
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
136
1464
7348
580953

Twoje IP: 18.205.246.238
2019-01-17 06:46