Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy

„Odblaskowa Szkoła”

Szkoła Podstawowa w Wielogłowach po raz drugi przystąpiła do konkursu „Odblaskowa szkoła”. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie wykazali się wielka chęcią propagowania idei bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Naszym celem było zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez wyposażenie ich w kamizelki i elementy odblaskowe oraz zorganizowanie innych akcji uświadamiających społeczność szkolną o roli bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Opiekę nad przeprowadzeniem akcji objął Samorząd Uczniowski, który przez cały okres trwania akcji, czyli od wrzesień do października systematycznie przeprowadzał akcje dotyczące bezpiecznego poruszania się na drodze.
Uczniowie klas 0-III i IV-VI otrzymało elementy odblaskowe, w których chodzą do szkoły oraz jeżdżą na wycieczki szkolne. Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców udało się nam wyposażyć wszystkich uczniów naszej szkoły w kamizelki odblaskowe.
W naszej szkole, jak co roku, wychowawcy przeprowadzają lekcje wychowawcze na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, a zwłaszcza przemieszczania się po drogach publicznych po zmroku. Uczniowie uczestniczyli w spacerach, podczas których panie nauczycielki opowiadały o bezpiecznym poruszaniu się na ulicy w drodze do szkoły i ze szkoły.
Od 12 do 16 października 2015 roku w naszej szkole trwała akcji Sprzątanie Świata pt. „Bezpiecznie, ale skutecznie sprzątajmy świat”. Uczniowie naszej szkoły wraz
z wychowawcami, nauczycielami uczącymi przyrody wyszli na ulice naszej miejscowości, aby posprzątać śmieci pozostawione przy drogach. Nieodłącznym elementem ich stroju stał się element odblaskowy, który wcześniej otrzymali od wychowawców.
W świetlicy szkolnej zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące bezpieczeństwa
w ruchu drogowym dla dzieci dojeżdżających busami do naszej szkoły. W czasie tego spotkania uczniowie przypomnieli sobie zasady oczekiwania na busa szkolnego na przystanku autobusowym lub przy drodze, a także wsiadania, podróżowania i wysiadania z niego. Zwieńczeniem tycz zajęć były znaki drogowe zrobione przez uczniów, którzy je prezentowali na spotkaniu z pracownikiem Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Lokalni przedsiębiorcy aktywnie włączyli się w akcję „Odblaskowa szkoła”, finansując w dużej mierze kamizelki, które otrzymali uczniowie naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy:

 • Pani Arlecie Izworskiej, Radnej Gminy Chełmiec,
 • Państwu Annie i Januszowi Dominikom,
 • Panu Tadeuszowi Wiśniowskiemu,
 • Firmie MOTO SOWA,
 • Firmie JawTrans,

oraz

 • Radzie Rodziców Szkoły Podstawowe

za życzliwość i dbałość o bezpieczeństwo naszych najmłodszych.

Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę, życzymy wielu efektów we wszelkich poczynaniach, a także radości płynącej z pomocy innym.

Apel SU Gimnazjum – 7 październik 2015r

Podczas apelu:
1. Przedstawiono nowy skład zarządu oraz opiekunów SU. W związku ze zmianą jednego z opiekunów, pani Migacz podziękowano za pełnienie tej funkcji przez ostatnie 3 lata
2. Przypomniano podstawowe prawa i obowiązki uczniów oraz zasady BHP obowiązujące w szkole, z naciskiem na te dotyczące przerw, a mianowicie:
- nauczyciel – zawsze wchodzi pierwszy do klasy;
- dyżurni powinni dbać o wietrzenie sal lekcyjnych podczas przerw;
- ostrożne otwieranie drzwi przy wychodzeniu z sali, tak aby nikogo nie uderzyć;
- jeśli jest ładna pogoda – przebywanie na zewnątrz, ale tylko pod opieką nauczyciela;
- nie wolno przebywać uczniom na placu zabaw podczas przerw;
- nie siadamy na parapetach okiennych ani na poręczach schodów;
- nie otwieramy okien na korytarzach, a w salach dużych skrzydeł;
- teren szkoły zakończony jest bramą- wyjście za bramę to opuszczenie terenu szkoły, co zgodnie z Regulaminem Oceniania Zachowania wiąże się ze skutkami
3. Nakreślono plan pracy na bieżący rok szkolny oraz przypomniano o przywilejach oraz związanych z nimi zasadach:
- Szczęśliwy numerek ( codziennie inny)
- 13- każdego miesiąca – Dzień Elegancji (jeśli wypada w sobotę, to obchodzimy w piątek, a jeśli w niedzielę, to w poniedziałek.)
- dzień bez mundurka (pierwszy wtorek miesiąca) – nie jest dniem bez obuwia (jeśli przepadnie, nie jest przesuwany na inny dzień)
Na końcu roku będziemy znów wybierać najlepszych spośród nas, podobnie jak w roku ubiegłym
4. Wspomniano o planowanym na ten rok szkolny między przedmiotowym projekcie, który będzie realizowany przez grupę uczniów klas II w ramach programu eTwinning (Europejska współpraca szkół).
5. Zaprezentowano wyniki plebiscytu na "najsympatyczniejszego chłopaka", który w związku z obchodami Dnia Chłopaka został przeprowadzony wśród dziewcząt 30 września. Największą liczbę głosów otrzymali:

I) Jan Rybski (II a)
II) Dawid Ziółkowski (III b)
III) Szymon Ślipek (III b), Damian Fałowski (I b)
Dużą ilość głosów otrzymali również: Jan Słaby, Maciej Dominik, Dawid Sromek oraz Michał Kołdras. Chłopców tych poproszono na środek i uroczyście wręczono im "bony na niepytanie". Jako cieszący się największą sympatią wśród dziewcząt, zostali oni przedstawieni jako wzory do naśladowania dla pozostałych chłopców, tym bardziej iż każdy z nich miał na sobie mundurek szkolny oraz obuwie zamienne. Przedstawicielki SU wyjaśniły również, co to znaczy, że chłopak jest sympatyczny. Padło m.in.
sformułowanie "to taki chłopak, który umie się zachować".
Tak więc ZACHOWUJCIE SIĘ NASI CHŁOPCY!!!

„Odblaskowa Szkoła”

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa w Wielogłowach po raz kolejny przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła” organizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Jest to już piąta edycja tego konkursu, który ma na celu zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe.
Akcja w naszej szkole przeprowadzana będzie w okresie wrzesień-październik.

Zaplanowane atrakcje na ten okres to między innymi:

 1. konkurs plastyczny dla klas 0 – VI pt. „Odblaskowo znaczy bezpiecznie”.,
 2. konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla klas IV - VI,
 3. konkurs poetycki „ Szanuj życie, noś odblaski” dla klas I – VI,
 4. odblaskowa dyskoteka,
 5. uczniowie szkoły podstawowej wezmą również udział w bezpiecznym sprzątaniu świata „Bezpiecznie, ale skutecznie sprzątajmy świat”,
 6. zostaną przeprowadzone także pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły oraz zostaną przygotowane przez uczniów naszej szkoły transparenty dotyczące bezpieczeństwa na drodze,
 7. spotkania z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji oraz z egzaminatorem z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

Zapraszamy wszystkich uczniów szkoły podstawowej do aktywnego udziału.

 1. Konkurs plastyczny - plakat pdf
 2. Konkurs poetycki - plakat pdf
 3. Konkurs wiedzy - plakat pdf

 

Godło

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Certyfikat

logo cert

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Zegar

Ciasteczka

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.

Czytaj więcej...

Pogoda

Licznik odwiedzin

0629345
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
326
1089
9939
629345

Twoje IP: 3.88.161.108
2019-04-24 16:17