Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy

"Możesz wiele - okaż kulturę i chroń naturę"

REGULAMIN KONKURSU
„Możesz wiele – okaż kulturę i chroń naturę”

DLA UCZNIÓW

Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach

 1. Celem konkursu jest:

- propagowanie idei recyklingu;

- zwrócenie uwagi uczniów na problematykę nadmiaru śmieci;

- nauka zdrowych postaw poprzez zabawę;

- ukazanie, że odpadki można powtórnie wykorzystać;

- kształtowanie wrażliwości na środowisko.

 

Działania na rzecz środowiska, które możesz podjąć w ramach pracy konkursowej:

- wspólne zbieranie śmieci w lesie, okolicy w której mieszkasz;

- wspólna segregacja śmieci, zbieranie plastikowych nakrętek;

- sadzenie nowych drzew;

- wspólne sadzenie warzyw i ziół w ogródku oraz dbanie o nie;

- ponowne wykorzystanie produktów w ramach “zero waste” - np. ze szklanych butelek powstają ozdobne wazoniki itp.

- nauka, że przy myciu zębów pamiętamy o zakręceniu wody, zakupy możesz przenosić w - torbach ekologicznych, a nie plastikowych itp.

 1. UCZESTNICY: w konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej
  w Wielogłowach wraz z rodzicami/opiekunami.
 1. Forma prac konkursowych:

a) należy wykonać/zaangażować się przynajmniej w jedną inicjatywę ekologiczną wymienioną w pkt. 1 Regulaminu.

b) na Zespół TEAMS „Konkurs ekologiczny” – należy przesłać zdjęcie z wykonaną pracą lub przeprowadzonym działaniem, np. jak sadzisz drzewo, jak zbierasz śmieci zauważone podczas spaceru, jak przetwarzasz produkty, żeby ich nie wyrzucić itp.

c) Na zdjęciu musi być widoczny Uczestnik konkursu.

d) Można również przesyłać filmiki z podjętą inicjatywą.

 1. Do prac powinna być dołączona informacja zawierająca: imię i nazwisko, klasa uczestnika
  i krótki opis podjętego działania ekologicznego.
 2. Pracę należy przesłać na Zespół TEAMS „Konkurs ekologiczny” w terminie od 14.04.2021 do 28.04.2021
 3. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęć
  i wizerunku uczestnika na stronie internetowej szkoły i w aplikacji Teams.
 4. KOMISJA KONKURSOWA : p. Renata Filipowska, p. Janusz Rojek (oraz wychowawcy klas)
 5. NAGRODY

Komisja Konkursowa nagrodzi wszystkie nadesłane prace. Z nadesłanych zdjęć zostanie przygotowana wystawa.

Uczniowie biorący udział w konkursie zostaną nagrodzeni oceną z przedmiotu: biologia lub przyroda oraz pozytywną uwagą.

 1. ZGŁOSZENIE (dostarczenie pracy we wskazanym czasie) jest jednoznaczne
  z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
 3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz
  w placówkach oświatowych, u dyrekcji.

                                                                                                 Organizatorzy: Renata Filipowska, Janusz Rojek

Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE

jabko2

"Złote Jabłko Sądeckie"
dla Zespołu Szkół w Wielogłowach

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

1583310
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
145
10230
27836
1583310

Twoje IP: 3.238.173.209
2021-05-15 01:04